مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف KB

Kungliga Biblioteket

کتابخانه ملی سوئد (Kungliga biblioteket, به معنی کتابخانه سلطنتی) کتابخانه ملی کشور سوئد است. در این کتابخانه آثار چاپی و دیجیتال به زبان سوئدی نگهداری می‌شود.
KB
ارسال نظر

ارسال نظر