مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MUQ

Qom University of Medical

دانشگاه علوم پزشکی قم
MUQ
ارسال نظر

ارسال نظر