مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف LBNL

Lawrence Berkeley National Laboratory

آزمایشگاه ملی لارنس برکلی
LBNL
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود