مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PVP

Player vs Player

PvP مخفف عبارت Player vs Player یا بازیکن در برابر بازیکن. از ارکان اصلی هر بازی اکشن، و تمام فروم های بازی های ویدیویی.
PVP
ارسال نظر

ارسال نظر