مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CO-OP

Cooperative

در بازی‌های کامپیوتری اکثرا به معنای مشارکتی ( بازی با هم ) می‌باشد.
CO-OP
ارسال نظر

ارسال نظر