مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

اصطلاحات کامپیوتر

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های کامپیوتر، اینترنت، بازی، شبکه، نرم افزار، سخت افزار و...
KDM

مخفف عبارت KDM

Knowledge Discovery Metmodel
فرامدل کشف دانش یا KDM یک نمایش میانی...
PSR

مخفف عبارت PSR

PHP Standard Recommendation
PSR برای استانداردسازی مفاهیم برنامه...