مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات کامپیوتر

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های کامپیوتر، اینترنت، بازی، شبکه، نرم افزار، سخت افزار و...
JDL

مخفف عبارت JDL

JHipster Domain Language
زبان برنامه نویسی دامنه برای فریمورک...
JVM

مخفف عبارت JVM

Java Virtual Machine
JVM اجازه می دهد تا هر برنامه نوشته شده...