مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف KDM

Knowledge Discovery Metmodel

فرامدل کشف دانش یا KDM یک نمایش میانی (IR) برای سیستم‌های نرم‌افزاری موجود و محیط‌های عملکرد آنهاست. KDM به عنوان پایه‌ای برای مدرن‌سازی نرم‌افزار و ضمانت نرم‌افزار طراحی شده‌است.
KDM
ارسال نظر

ارسال نظر