مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف REGEX

Regular Expression

عبارت باقاعده، که تحت عنوان regex یا regexp نیز نامیده می‌شود در علوم رایانه، به معنی تطبیق رشته در متن است، که از قبیل نویسه‌های خاص، کلمات و الگوهایی از نویسه‌ها می‌باشد. یک عبارت باقاعده با زبان معمولی نوشته می‌شود که می‌تواند توسط یک پردازشگر عبارت باقاعده، یا یک برنامه که به عنوان تولیدکنندهٔ مترجم یا بررسی‌کنندهٔ متن و تشخیص قسمت‌هایی از آن به وسیلهٔ مشخصات استفاده شود.

این نمونه‌ها می‌توانید قابلیت‌ها محدودی که عبارت با قاعده می‌تواند انجام دهد را نشان دهد:

دنباله‌ای از نویسه‌های «car» در هر متن، از قبیل «car", "cartoon» یا «bicarbonate»
لغت «car» در زمانی که به صورت جداگانه استفاده شود
لغت «car» وقتی که قبل از «blue» یا «red» آمده باشد
یک نویسهٔ «$» که پس از آن یک یا چند رقم بیاید و پس از آن به صورت اختیاری یک ممیز بیاید و پس از ممیز دقیقاً دو رقم اضافه قرار داشته باشد (مانند ‎ «$۱۰»‎ یا ‎ «$۲۴۵٫۹۹»‎)
عبارت‌های باقاعده می‌توانند خیلی پیچیده‌تر از این مثال‌ها باشند.
REGEX
ارسال نظر

ارسال نظر