مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف QL

Query Languages

زبان‌های پرسش (QL) زبان‌های برنامه‌نویسی برای اعمال پرسش‌های گوناگون بر پایگاه‌های داده‌ها و سیستم‌های اطلاعات است.
QL
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود