مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FPGA

Field Programmable Gate Array

آرایه دریچه‌ای برنامه‌پذیر میدانی یا اف‌پی‌جی‌اِی (FPGA) یک مدار مجتمع است که به گونه‌ای طراحی شده‌است تا بعد از تولید انبوه، قابل پیکربندی توسط طراح یا مشتری باشد. به این علت به آن برنامه‌پذیر در میدان می‌گویند.

اف پی جی ای یک مدار مجتمع قابل برنامه ریزی می‌باشد. در مقایسه با میکروها مزیت آنها این است که کلیه برنامه‌ها به صورت سخت افزاری اجرا می‌شوند. در حقیقت یک اف پی جی ای از بلوک‌های منطقی ای تشکیل شده‌است که عملکرد منطقی هریک از این بلوک‌ها در کنار سایر آنها می‌تواند خروجی را بسازد.

پیکره­بندی FPGA عموماً توسط یک زبان توصیف سخت­افزار (HDL) انجام می­شود. از FPGA می­توان برای پیاده­سازی هر نوع تابع منطقی استفاده نمود.توانایی به­روزکردن توابع پیاده­سازی شده، پیاده­سازی دوباره­ طراحی و هزینه­ی پایین طراحی و پیاده­سازی باعث گسترش روزافزون استفاده از آن شده است.
FPGA
ارسال نظر

ارسال نظر