مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف HOL

High Order Language

علامت اختصاری HOL ، یک زبان برنامه‌نویسی رویّه‌گرا مانند BASIC ، پاسکال ، یا LOGO است.
HOL
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود