مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NDBMS

Network DataBase Management System

سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی شبکه
NDBMS
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود