مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف EPS

Encapsulated Postscript (file extension)

Earnings Per Share

Electric Power Steering

Expanded Polystyrene (styrofoam)

Epsilon

Éducation Physique et Sportive (French: Physical Education and Sports)

Edmonton Police Service

Evergreen Public Schools (various locations)

Evergreen Public School (various locations)

Electronic Power Steering

Exopolysaccharide

Expandable Polystyrene

European Physical Society

Entidades Promotoras de Salud

Evolved Packet System (3GPP technologies)

Earth and Planetary Sciences

End Point Security

Emergency Power Supply

Educational Programs and Services (various schools)

Edinburgh Photographic Society (UK)

Express Parcel Service (various locations)

Electrophysiology Study

Extrapyramidal Symptoms

Energy and Power Solutions (California)

European Protected Species (EU)

Educational Psychology

Environmental Protection System

Electric Power Systems (Maryland Heights, Missouri)

Edina Public Schools (Minnesota)

E-Procurement System (various companies)

Efficient Power System

Executive Protection System (weapon)

Economists for Peace and Security (New York)

Elgin Park Secondary School (South Surrey, BC, Canada)

Events per Second (computing metric)

Elite Proxy Switcher (software)

European Project Semester (school project)

External Power Supply

Early Production System (various companies)

Elite Player Squad (UK)

Engine Protection System

Environmental Protection Specialist (various government agencies)

Engineered Products and Solutions (various companies)

Electric Power System

Eumetsat Polar System

Eco Pickled Surface (descaling process)

Ensemble Prediction System

Estate Planning System (software)

Emergency Psychiatric Services

Enterprise Payment Solutions (est. 2003)

Electrical Power System

Elektroprivreda Srbije (Serbian: Electric Power Industry of Serbia)

European Peptide Society (est. 1989)

Education pour la Santé (French)

Enterprise Protection Strategy (Trend Micro)

Extracellular Polysaccharides

Energetic Particle Spectrometer (physics)

Event Processing System

Energy Portfolio Standard (various organizations)

Educational Psychology Service

Empresas Promotoras de Salud (Colombia)

Emergency Planning Society (est. 1993)

External Power Source

Executive Protective Service (United States Secret Service)

Extracellular Polymeric Substance

Experimental Psychology Society

Electronic Publishing Services Ltd.

Educators Publishing Service (Cambridge, MA)

Equipment Protection Switching

Enterprise Payment System

Efficiency Portfolio Standard (various organizations)

Electrical Power Subsystem

Expressed Prostatic Secretions

Extrapyramidal Syndrome

Electronic Posting System

Employment Practices Solutions (Texas)

Encina Power Station (Carlsbad, CA)

Encefalopatia Porto-Sistemica (Portuguese: Porto-Systemic Encephalopathy)

Environmental Planning Services (various locations)

Effective Problem Solving

Enterprise Project Structure

Economic Planning System

Electronic Procurement System

Electric Power Industry of Serbia

Evolutionary Programming Society

Ethernet Protection Switching (Occam Networks)

Enterprise Production System (aka Manufacturing Execution System, MES)

Evergreen Primary School (Singapore)

Energy Policy Scenario

Embedded Processor System

Equipment Performance Specification

Environmental Priority Strategies

Engineering and Professional Services Incorporated

Encased Postage Stamp

Environmental Portfolio Standard

Enterprise Password Safe (computer passwords)

Epidemic Prevention Station (hospitals)

Electrical Power Source

Enterprise Professional Services (Austin, TX)

Electric Pencil Sharpener

Epicurean Preservation System (vacuum pump)

Electronic Publishing Systems

Elastosis Perforans Serpiginosa

Enterprise Parallel Server

Électroménager Pièces Services (French: Electronics Parts Services)

Edinburgh Petroleum Services

Eterno Primer Semestre (Spanish: Eternal First Semester)

Electronic Payment Services, Inc.

Extended Postscript (file type)

Engineers, Planners & Surveyors (various locations)

Enterprise Performance System (E-Talk Corporation)

Empty Passenger Stock (UK)

Ear, Patella, Short Stature Syndrome

Ejercicio Profesional Supervisado (Guatemala)

Educational Plant Survey (Florida)

Effektive Pferdestärken (German: Actual Horse Power)

Ethical Practices System (American Sign Language Interpreters)

European Polar System (satellite related)

Environmental Processing System

Eye Physicians and Surgeons of Ontario (Ontario, Canada)

Electro Plasma System (Star Trek)

Earnings Per Stock

Earthquake Protection Systems, Inc. (Mare Island, Vallejo, California )

Emdeon Practice Services (Tampa, FL)

Enhanced Platform Services (Sprint)

Electronic Power Shift

Enhanced Polar System (US DoD)

Enlisted Promotion System

Études Probabilistes de Sûreté (French: Probabilistic Safety Assessment)

Export Promotion Services

Education Professional Studies

Embedded Pserver (Novell)

Essential Programs & Services (Maine)

Energetic Particles Sensor

Emissions Processing System

Environmental Planning Statement

Exophthalmos-Producing Substance

Elektropneumatische Schaltung

Evil Princess Sara (webcomic)

Exercise Planning Staff

Eunos Primary School (Singapore)

Engineering Practice Study

Easy Payment System

Enhanced Processing Segment

Engineering Performance Specification

Electronic Player Station (gaming)

Electronic Payment Support

Enhanced Production System

Enterprise Preservation Society (Enterprise, Florida)

Electronic Payment Summary (Blue Cross)

Electronic Patching System

Elevated Parking Structure (aka parking garage)

Engineering Purchase Specification

Enterprise Property Services (Sprint)

Extended Protocol Specification

Engineering and Planning System (Bellcore)

Earthquake Protective Systems

Emergency Petition Service

Emergency Pest Suppression

ELINT Processing Subsystem

Edgefield Primary School (Singapore)

Engineering Plans & Services

Energized Plasma Stream

Environment Protectors Society

Engineered/Engineering Performance Standard

Electrical Power and Paddle Subsystem

Electronics Packaging Subsystem (Cassini Plasma Spectrometer)

Electronic Pet Shop (online store)

Equitable Provision of Service levels

Extraction Point Set