مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف GIGO

Garbage In Garbage Out

اصطلاحی که برای بیان ورود و خرج اطلاعات یک سیستم کامپیوتری به‌کار می‌رود. به این معنا که اگر اطلاعات ورودی بد باشد (Garbage in) ، خروجی هم بد خواهد بود (Garbage out).
GIGO
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود