مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف COBOL

Common Business Oriented Language

یک زبان سطح بالا که برای کاربردهای تجاری پردازش داده ساخته شده است. هر برنامه اصلی در زبان کوبول دارای ۴ قسمت می‌باشد:
(۱) INDENTIFICATION DIVISION برنامه اصلی و خروجی عمل کامپایل (ترجمه) را معرّفی می‌کند.
(۲) ENVIRONMENT DIVISION جنبه‌هائی از مسائل پردازش داده را که به ویژگی‌های فیزیکی یک کامپیوتر خاص وابسته می‌باشند ، مشخص می‌کند.
(۳) DATA DIVISION داده‌ای را شرح می‌دهد که برنامه به زبان ماشین آنها را به‌عنوان ورودی قبول کرده و بر رویشان عملیات انجام می‌دهد و خروجی را از آنها تولید می‌کند.
(۴) PROCEDURE DIVISION مراحلی را شرح می‌دهد که توسط برنامه به زبان ماشین اجراء می‌شود. این مراحل با استفاده از جملات نزدیک به زبان انگلیسی بیان می‌شوند.
COBOL
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود