مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FILO

First In Last Out

روش ذخیره و بازیابی اقلام از یک لیست ، جدول ، یا پشته ، به‌طوری‌که اولین عنصر ذخیره‌‌شده آخرین عنصر بازیابی‌شونده می‌باشد. (مانند LIFO، برخلاف FIFO)
FILO
ارسال نظر

ارسال نظر