مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف LILO

Last In Last Out

LILO روش ذخیره‌سازی و بازیابی اقلام از یک لیست ، جدول یا پشته ، بنحوی که آخرین عنصر در پشته ، آخرین عنصری باشد که بازیابی می‌گردد. برعکس FILO.
LILO
ارسال نظر

ارسال نظر