مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DML

Data Manipulating Language

زبان برنامه‌نوسی که به استفاده کننده اجازه می‌دهد تا از پایگاه داده یک سیستم کامپیوتری ، با استفاده از جملات شبیه انگلیسی ، بازپرسی کرده و به آن دسترسی داشته باشد.
DML
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود