مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BPI

Bits Per Inch

تعداد بیت‌ها در واحد اینچ
BPI
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود