مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BDR

Backup Designated Router

به روند بک آپ گرفتن از روتر نامزد در شبکه میگویند .
BDR
ارسال نظر

نظرات کاربران

علیرضا شوشتری پورشلگهیان در 15 مرداد 1400 گفته:
مخفف DBR

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود