مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BGL

Babylon Glossary Language

BGL مخفف Bobylon Glossary است. اين فايلها ديکشنري کوچکي هستند که مي توانيد آنها را دانلود کرده و بعد از نصب محتويات آنها را توسط نرم افزار بابيلون مشاهده کنيد.

با استفاده از Babylon Builder مي توانيد ديشکنري خود را ساخته و در سايت بابيلون ثبت کنيد.
BGL
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود