مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AWK

Aho Weinberger Kernighan

Awk یک زبان برنامه نویسی همه کاره است که برای پردازش داده‌های مبتنی بر متن (text-based) یا فایلها یا جریان داده‌ها در آزمایشگاه bell در سال 1970 طراحی و ساخته شد.نام awk از نام خانوادگی سازندگانش مشتق شده است ( Alfred Aho, Peter Weinberger, Brian Kernighan)

به هر حال معمولاًً به عنوان رشته حرف‌های جدا تلفظ نشده استولی تا حدی که مشابه به صدای نام یک پرنده aak صدا بدهد (که به صورت یک آرم برای زبان عمل می‌کند مثل آرم روی کتاب زبان برنامه نویسی awk )awk وقتی که به طور کلی با حروف کوچک نوشته می‌شودبا رجوع به برنامه UNIX وPlan 9 که سایر برنامه‌های نوشته شده در awk را اجرا می‌کنند. Awk یک مثال از یک زبان برنامه نویسی است که بطور وسیعی از نوع داده رشته استفاده می‌کند، آرایه‌های شرکت پذیر (آرایه‌هایی هستند که اندیس دهی با رشته‌های اصلی شده اند)و عبارت‌های منظم.قدرت، اختصار، ومحدودیت‌های زبان awk وsed scripts الهام بخش Larry Wall در نوشتن Perl بود.بخاطر حاشیه نویسی انبوه آنها، همه این زبانها اغلب برای نوشتن برنامه‌های حاشیه‌ای استفاده می‌شدند. Awk یکی از ابتدایی‌ترین ابزارهایی است که در Unix ورژن 7 ظاهر شدو به عنوان راهی برای اضافه کردن ویژگیهای محاسباتی به خط لوله Unix محبوبیت زیادی به دست آورد.یک ورژن از زبان awk یک ویژگی استاندارد تقریبا هر سیستم‌عامل جدید شبیه یونیکس که امروزه موجود است می‌باشد . awk ذکر کننده در مشخصه مجرد یونیکس به عنوان ابزار اجباری سیستم‌عامل یونیکس می‌باشد .علاوه بر این برنامه واسط Bourne shell ،awk تنها زبان دیگر اسکریپتی موجود در محیط استاندارد یونیکس می‌باشد پیاده سازی awk تقریبا به عنوان یک نرم‌افزار نصب شده برای تمامی سیستم‌عامل‌های دیگر وجود دارد.
AWK
ارسال نظر

ارسال نظر