مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف صاایران

صنایع الکترونیک ایران

صنایع الکترونیک ایران نام شرکتی وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است که اکثر تولیدات الکتریکی و نظامی مانند ساخت رادار‌ها و یا ماهواره امید تا حدودی مرتبط به این شرکت بوده‌است.
صاایران
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود