مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف RIM

Rest In Motion

RIM مخفف Rest In Motion است و همان نام شركت سازنده ي گوشي هاي بلك بري است.
RIM
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود