لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 4 تیر 1398 - 12:04
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

MCSA
مخفف عبارت MCSA
Microsoft Certified Solutions Associate
مدیریت سیستم‌ها ( MCSA ) که این مد...
CCO
مخفف عبارت CCO
Chief Communications Officer
کارشناس روابط عمومی ( مدیر روابط ع...
PCAOB
مخفف عبارت PCAOB
Public Company Accounting Oversight Board
هیئت نظارت بر حسابداری شرکت‌های عا...
ساها
مخفف عبارت ساها
سامانه آزمایشگاه های همکار آزاد
اداره کل توسعه و پشتیبانی شبکه های...
TOLIMO
مخفف عبارت TOLIMO
Test Of Language by the Iranian Measurement Organiza ...
تولیمو یک آزمون زبان انگلیسی است ک...
TCT
مخفف عبارت TCT
Telecommunication Company of Tehran
شرکت مخابرات ایران (سهامی عام) در ...