لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 5 فروردین 1398 - 22:02
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف PIC

Picture

Pic در گفتگوهای عامیانه اینترنتی به معنای تصویر می‌باشد.
PIC