لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 22 آذر 1397 - 00:42
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف ساپتا

سامانه ارسال پیام کوتاه به مشتریان

در راستای توسعه بانکداری الکترونیکی و افزایش کیفیت و کمیت خدمات رسانی به مشتریان، سامانه ارسال پیام کوتاه به مشتریان (ساپتا) از طریق سیستم متمرکز در بانک ملی ایران راه اندازی گردیده است.
ساپتا