لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 26 شهریور 1398 - 06:58
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات مکان‌ها

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه مکان‌ها و موقعیت‌های جهانی و...
SRBIAU
مخفف عبارت SRBIAU
Sience & Research Branch of Islamic Azad Univers ...
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تح...
ICTR
مخفف عبارت ICTR
International Criminal Tribunal for Rwanda
دادگاه بین‌المللی کیفری برای رواند...