لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 30 مرداد 1398 - 16:11
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف F4F

Follow For Follow

این اصطلاح عمومی اینستاگرام زمانی استفاده می‌شود که بخواهید بگویید اگر شما را فالو کنند، شما نیز آنها را فالو می‌کنید.
F4F