لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 26 شهریور 1398 - 07:31
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف YES

Young Engineer Society

يك انجمن(شركت) فني و صنعتي است كه در زمينه خودرو فعاليت مي كند.
YES