مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف مفدا

معاونت فرهنگی و دانشجویی

معاونت فرهنگ و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ( mefda.ir )
مفدا
ارسال نظر

نظرات کاربران

سمیرا در 05 آذر 1399 گفته:
چرا مفدا به وجود آمد

ارسال نظر