مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف YT

Mayotte

‎.yt‏ دامنه اینترنتی مایوت (جزیره‌ای در اقیانوس هند و متعلق به فرانسه) است.
YT
ارسال نظر

ارسال نظر