مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ساما

سامانه اطلاعات موثر اشخاص

سامانه ساما: اطلاعات کارچاقکن‌ها، محکومین فراری و افرادی که تحت تعقیب هستند برای جلوگیری از فساد و تسهیل دادرسی در ساما (سامانه اطلاعات موثر اشخاص) ثبت می‌شود و به صورت برخط در اختیار بیش از ۹ هزار شعبه قرار داده میشود.
ساما
ارسال نظر

ارسال نظر