مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف UMOL/L

Micro Moles per Liter

میکرو مول بر لیتر
UMOL/L
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود