مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MCG

MicroGram

میکرو گرم
MCG
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود