مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف LBP

Lebanon Pound

پوند یا لیره یکای پول کشور لبنان است. لیرهٔ لبنان به صد پیاستر تقسیم می‌شود، اما به دلیل تورم از پیاستر استفاده نمی‌شود.

بر روی تمامی سکه‌ها و اسکناس‌های لبنانی از دو زبان فرانسوی و عربی استفاده شده‌است.
LBP
ارسال نظر

ارسال نظر