مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CTR

Click Through Rate

CTR به معنای نرخ کلیک در فضای تبلیغات آنلاین می باشد.

بطور مثال اگر تبلیغ شما ۱۰,۰۰۰ بار نمایش و ۲۰ کلیک داشته باشد، نرخ CTR شما 0.002 می شود. در کل با مشاهده مقدار CTR می توانید بازدهی تبلیغ رو بسنجید.

فرمول بدست آوردن این مقدار : تعداد کلیک تقسیم بر تعداد نمایش
CTR
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود