مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف M

Mass

جرم در علم فیزیک
M
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود