مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف LCD

Liquid Crystal Display

نمایشگر کریستال مایع تلفیقگر الکتریکی-نوری است که به صورت صفحه نمایشگر نازک و تخت وجود دارد و در آن واحدهای رنگ یا پیکسل‌های مونوکروم در برابر منبع نور یا بازتابنده به ردیف قرار گرفته‌اند.
LCD
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود