مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف WB

White Balance

دکمه WB در دوربین، وایت بالانس ( white balance ) یا تراز سفیدی، رنگ نور موجود در محیط برای دوربین شما معرفی می‌شود. به بیان دیگر منابع نورانی که ما برای عکاسی در اختیار داریم متنوع هستند و باید برای دوربین تعریف شود که کدام منبع نور غالب در محیط وجود دارد؛ این بدان جهت است که رنگ نورسفید منابع مختلف، باهم فرق دارند. از این رو در دوربین عکاسی منابع نورانی مختلفی به صورت پیش فرض وجود دارند که براساس نور موجود در محیط انتخاب می‌گردند. این عمل ربطی به کنترل شدت نور ندارد و فقط رنگ نور برای دوربین تعریف می‌شود.
WB
ارسال نظر

ارسال نظر