مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف LGB

Laser Guided Bombs

بمب هدایت‌ شونده لیزری (LGB) از مهمات هوشمند (PGM) است که از هدایت نیمه‌فعال لیزری برای حمله به یک هدف نشانه‌گذاری‌شده استفاده میکند. بمب‌های هدایت لیزری یکی از رایج‌ترین و گسترده‌ترین جنگ‌افزارهای هوشمند است که بسیاری از نیروهای هوایی جهان آن‌را به‌کار می‌گیرند.

بررسی اجمالی مهمات هدایت شونده لیزری با استفاده از یک نشانه گذار لیزری یک هدف را نشانه گذاری میکند.
LGB
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود