مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TUBE

Thermal Underwater Buoyancy Exchange

تبادل حرارتی شناور زیر آب (اختراع پیشگیری از طوفان)
TUBE
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود