مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات تکنولوژی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های تکنولوژی و فناوری های روز، مخابراتی، هواپیمایی، فنی و مهندسی، علوم کامپیوتر و...
ERED

مخفف عبارت ERED

Electromagnetic Radiation Emitting Devices
دستگاه‌های ساطع اشعه الکترومغناطیس...
SDTV

مخفف عبارت SDTV

Standard-Definition TeleVision
اس‌دی‌تی‌وی (SD TV) یا تصویر استاندارد...
DDC

مخفف عبارت DDC

Division of Disease Control
کنترل کننده‌های مرکزی و بیشتر واحدهای...