مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات تکنولوژی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های تکنولوژی و فناوری های روز، مخابراتی، هواپیمایی، فنی و مهندسی، علوم کامپیوتر و...
ASIMO

مخفف عبارت ASIMO

Advanced Step in Innovative MObility
آسیمو یک روبات انسان‌نما است که توسط...
OMS

مخفف عبارت OMS

Orbital Maneuvering System
سیستم مانور مداری (OMS) تراست کافی را...