مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات تکنولوژی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های تکنولوژی و فناوری های روز، مخابراتی، هواپیمایی، فنی و مهندسی، علوم کامپیوتر و...
ASIMO
مخفف عبارت ASIMO
Advanced Step in Innovative MObility
آسیمو یک روبات انسان‌نما است که توسط...
OMS
مخفف عبارت OMS
Orbital Maneuvering System
سیستم مانور مداری (OMS) تراست کافی را...