مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MIDP

Mobile Information Device Profile

MIDP به معنای پروفايل اطلاعات دستگاه همراه می باشد.
MIDP تحت کلاس های ایجاد شده توسط CLDC اجرا میشود و از ماشین مجازی K استفاده میکند که یک ماشین مجازی طراحی شده برای گوشی های موبایل است.
MIDP
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود