مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MOM

Minutes of Meeting

خلاصه مذاکرات در جلسات و تصميمات اتخاذ شده در صورتجلسه ذکر می گردد که به عنوان MOMاز آن ياد می شود.
MOM
ارسال نظر

نظرات کاربران

مریم در 24 آذر 1399 گفته:
سپاس.عالی بود

ارسال نظر