مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

پنها

مخفف عبارت پنها

پشتیبانی نوسازی هلیکوپترهای ایران
شرکت پنها نمایندگی شرکت هلیکوپتری Bell...
NODET

مخفف عبارت NODET

National Organization for Development of Exceptional Talents
سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان...
NICU

مخفف عبارت NICU

Neonatal Intensive Care Unit
NICU مخفف جمله انگلیسی «بخش مراقبت‌های...
FAC

مخفف عبارت FAC

Fast Attack Craft
شناور تندرو تهاجمی شناور تندرو تهاجمی...
PGSEZ

مخفف عبارت PGSEZ

Persian Gulf Special Economic Zone
منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس...