مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AERONIC

Aerospace and Electronic

Aeronic، نام یکی از رشته های پژوهشی مرکز تیزهوشان علامه حلی9 دوره اول تهران بوده که از ادغام واژه های Aerospace به معنی هوافضا و کلمه:Electronic تشکیل یافته که در حقیقت معادل آمیزه سازی زبان فارسی می باشد. در این رشته به علوم هوافضا مرتبط با طراحی انواع پرنده ها و پهبادها و الکترونیک تخصصی و طراحی مدارات الکترونیکی پرنده ها پرداخته می شود. این رشته توسط معاون پژوهشی مرکز(آقای حمزه جعفری) در سال 1393 ابداع گردید.
AERONIC
ارسال نظر

ارسال نظر